Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2010

"Drahé deti! Znovu vás pozývam – nasledujte ma s radosťou. Všetkých vás chcem viesť k môjmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez neho nemáte radosť a pokoj, a ani budúcnosť ani večný život. Preto milé deti, využite tento čas radostnej modlitby a odovzdania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. júl 2010 (Mimoriadne)
2. august 2010 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou