Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2010

"Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby, aby vo vašich srdciach rástlo semeno viery a nech vyrastie do radostného svedectva pre druhých. Som s vami a chcem vás všetkých povzbudiť: vzmáhajte sa a radujte sa v Pánovi, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. január 2010 (Mimoriadne)
2. február 2010 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou