Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2009

"Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby vás všetkých obnovil Duch Svätý a zaviedol na cestu dosvedčovania vašej viery, vás aj všetkých tých, ktorí sú vzdialení od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram sa za vás pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. máj 2009 (Mimoriadne)
2. jún 2009 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou