Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2007

Nech modlitba bude pre vás ako vzduch, ktorý vdychujete


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2007

"Drahé deti! Dnes, v deň patróna vašej farnosti, pozývam vás, aby ste nasledovali životy svätých. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením do svätého života. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha. Milé deti, Boh vám chce ukázať svoju lásku a vy zažijete radosť, že ste moji milovaní. Boh vás požehná a dá vám plnosť milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária nás dnes ako Matka pozýva a povzbudzuje, v deň svätého Jakuba, patróna farnosti Medžugorie a pútnikov, aby sme nasledovali životy svätých, životy tých, ktorí prišli do neba, do domoviny, ktorú nikdy viac neopustíme. Vo svojom posolstve 25. júla 2002 nám Panna Mária tiež hovorila: „Drahé deti! Dnes sa radujem s vaším patrónom a pozývam vás, aby ste boli otvorení pre Božiu vôľu... Proste vašich svätých patrónov, aby vám pomohli rásť v láske k Bohu.“ Svätí sú tí, ktorí sa za nás prihovárajú a orodujú za nás pred božou tvárou. Preto sa k nim utiekame a zverujeme im svoje modlitby, aby ich odovzdali Bohu. Svätí sú pre nás príkladom toho, že sa oplatí zostať verní Bohu a že nás Boh nikdy neoklame.

„Nech modlitba bude pre vás ako vzduch, ktorý vdychujete ,“ hovorí nám Mária. Náš organizmus potrebuje vzduch. Poznáme ten pocit, keď nám chýba vzduch. Bez vzduchu nemôže naše telo žiť. Tak, ako máme telesný organizmus, máme aj duchovný organizmus. Môžeme sa zamyslieť, akí sme bez modlitby duchovne mŕtvi. Bez modlitby človek zredukuje svoj život iba na telo, matériu, na mŕtve veci, v ktorých niet života. Modlitba nieje niečo, čo máme predpísané, alebo nariadené Cirkvou, Bohom, alebo Pannou Máriou. Modlitba nieje ani nábožné cvičenie. Modlitba je oveľa viac. Modlitba je život. Bez nej sme mŕtvi a niet v nás života. Bez modlitby v nás Boh nemá priestor, do ktorého by mohol prísť, aby nás uzdravil, zachránil a vyliečil naše srdcia a duše.

Len v modlitbe nám môže Boh odkryť svoju lásku, aby sme mohli prežívať radosť, že sme milované božie a Máriine deti. Zo skúsenosti vieme, že nám nestačí vedieť, že jedlo je dobré, je potrebné ho aj jesť, aby sme mohli žiť. Nestačí nám vedieť, že nás Boh a Panna Mária milujú. Potrebujeme to prežiť, zakúsiť v živote ako skutočnosť ktorá je reálnejšia ako tá, na ktorú pozeráme telesnými očami.

„Budete prežívať radosť, že ste moji milovaní,“ hovorí nám Panna Mária. Ale je potrebné splniť jednu podmienku a tou je modlitba srdcom, v ktorej sa duša otvára a odovzdáva Bohu skrze Pannu Máriu. Evanjelium nám hovorí, ako sa pri Ježišovom krste na rieke Jordán z otvorených nebies ozval hlas Nebeského Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1, 7 - 11) Tieto slová sa vzťahujú na Ježiša. Ale skrze Ježiša a v Ježišovi aj na teba a na mňa. Každý z nás je v Ježišovi a cez Ježiša milovaný syn Otca, milovaná Otcova dcéra, vyvolený, vyvolená, milovaný, milovaná Otcovho Srdca.

V živote veľakrát počúvame o tom, aké je dôležité milovať Boha - a určite to tak je. Ale oveľa dôležitejšie je to, že Boh miluje nás. Naša láska voči Bohu je druhoradá. Prednosť má božia láska voči nám: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (1 Jn 4, 10) – hovorí nám apoštol Ján vo svojom liste a ešte dodáva: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám.“ (1 Jn 4, 16)

Nech nás Panna Mária, Nepoškvrnená a Milostiplná vedie a vovedie do tajomstva Otcovho srdca a lásky, ktorú má voči nám.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]