Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2007

Otvorte sa tejto veľkej milosti


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2007

"Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou vo svojom srdci pozývam na obrátenie. Milé deti, nezabúdajte, že ste všetci dôležití pri tom veľkom pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia. Osobitným spôsobom, milé deti, všetkých vás pozývam z hĺbky svojho srdca, aby ste sa otvorili tejto veľkej milosti, ktorú vám tu Boh dáva cez moju prítomnosť. Chcem sa každému z vás poďakovať za obety a modlitby. Som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

I dnes sa ozýva hlas nebeskej Matky. Ani dnes sa nás nevzdáva, dokonca ani vtedy, keď sa my vzdávame seba i Jej. Je počuť slová Matky a pozvanie na obrátenie. Panna Mária vie, že obrátenie je proces a cesta do zasľúbenej zeme, v ktorej je pokoj, sloboda a radosť, ktoré daruje jedine Boh. Je pre nás potrebné vyjsť ako Izraeliti z otroctva, aby sme cez púšť prišli do slobody zasľúbenej zeme, do ktorej nás Boh skrze Matku svojho Syna túži voviesť. Mária prešla púšťou pozemského života. S ňou máme istotu, že prídeme k Bohu.

Božia láska nikoho nevylučuje. Boh stvoril človeka na svoj obraz a preto sa človeka nemôže vzdať. „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gen 1, 27)

Kráľovná pokoja nám hovorí: „Nezabúdajte, že ste všetci dôležití v tom veľkom pláne, ktorý Boh vedie cez Medžugorie.“ Panna Mária nám hovorila: „Drahé deti, toto je milostivý čas, toto je sväté miesto.“ Zjavenia Panny Márie sú dnes skláňaním sa Boha k človeku, k tebe i ku mne. Zjavenia Panny Márie sú božou službou človeku. Ako nevidieť a nespoznať nesmiernu Božiu lásku, ktorá sa nám zjavuje cez prítomnosť Panny Márie v Medžugorí?!

Panna Mária, pretože je Matka, nevzdáva sa a neunavuje napriek všetkým našim protivenstvám. Ona vie, že nie všetci uveria a príjmu Jej posolstvá a Božiu lásku, ktorá sa nám dnes cez Jej prítomnosť zjavuje. Napriek tomu hovorí, zjavuje sa, pozýva a ľúbi nás, svoje deti. I my sme v nebezpečenstve, že sa na nás zjavia Božie slová, ktoré povedal cez proroka Izaiáša: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil.“ (Iz 6, 9-10)

Posolstvo Panny Márie je plné nádeje a radosti. Ona vie, že človek môže prijať a splniť to, k čomu ho Boh pozýva. Matka chce, aby sme zakúsili, že Boh je najhlbším základom nášho bytia. V slovách Panny Márie odkrývame, že Boh nás prijíma skutočne takých, akí sme. Všetci vieme, že v živote nejdeme vždy rovnou cestou. Existujú mnohé odbočky, zlé rozhodnutia, ktoré nás počas života priviedli do toho bodu, v ktorom sme teraz. Ale i napriek tomu nás Boh ľúbi a prijíma takých, akí sme. Boh teba i mňa pozná po mene: „Do dlaní som si ťa vryl.“ (Iz 49, 16) Boh nikdy nemôže pozerať na svoju ruku a nevidieť v nej tvoje a moje meno. Tá Božia láska a milosť sa nám zjavovala aj počas všetkých uplynulých dvadsiatich šiestich rokov zjavení Panny Márie. Otvorme sa Božej milosti skrze prítomnosť Panny Márie tu v Medžugorí.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]