Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2007

Hľadať Božiu vôľu


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2007

"Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás pri hľadaní Božej vôle zaviedol na cestu vašej svätosti. A vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a hľadajte v tichu svojho srdca spásu svojej duše a nasýťte ju modlitbou. Žehnám vás všetkých jednotlivo svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária nás pozýva, aby sme spoločne s ňou prosili Ducha Svätého, ako sa zaodiať silou a mocou zhora v silu, ktorá prichádza od Boha. Ona bola vytrvalá v modlitbe s apoštolmi očakávajúc Ježišovo prisľúbenie, Ducha Svätého. Ona je plná milostí a nevesta Ducha Svätého. Ona najlepšie pozná tajomnú silu Ducha Svätého a preto vie, ako veľmi potrebujeme Jeho silu i dnes. My sme prijali Ducha Svätého vo sviatosti krstu a birmovania a počuli sme, že existuje. Napriek tomu to vyzerá, že okolo nás sú prítomní všetci iní duchovia, len nie Duch Svätý. Preto je pozvanie Panny Márie dôležité a veľmi potrebné pre každé srdce, rodinu a tento svet. Cesta ku skúsenosti sily Ducha Svätého je jedine modlitba.

Prvé, čo by sme mali urobiť je obrátiť sa. A to znamená vždy nanovo postaviť sa v modlitbe pred Boha, priznať si svoje hriechy, odpúšťať iným, zrieknuť sa všetkého, čo nás spútava neprijať božiu vôľu, zrieknuť sa všetkých idolov, naviazaností a svojich falošných predstáv o Bohu. Obrátiť sa, to znamená zvoliť si Boha za Pána svojho života, dovoliť, aby bolo tak, ako si to On praje. Len Duch Svätý môže osvietiť naše srdcia, aby sme spoznali Božiu vôľu a žili podľa Jeho vôle. V tom okamihu, kedy sa zriekneme svojej vôle, svojich plánov, svojich zámerov a úmyslov, môžeme sa začať modliť za boží plán a božie úmysly pre náš život. Keď sa zriekneme svojich plánov, my sa vlastne odpútavame a stávame sa slobodní, schopní prijať božiu vôľu. Preto Ježiš hovorí: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje!“ (Lk 9, 23) Byť Ježišovým učeníkom neznamená prijímať od Ježiša nejaké informácie, alebo školu, ale učeník znamená ten, ktorý môže prijímať Ježišovu milosť, silu, Jeho zázraky a Jeho kráľovstvo. Učeník je ten, ktorý sa stane podobný učiteľovi. Preto Ježiš mohol povedať, že tí, ktorí uveria v Neho, budú konať tie isté, ba aj väčšie skutky, ako koná On. (por. Jn 14,12)

V hľadaní božej vôle na ceste svätosti je potrebné ďakovať Bohu za každý okamih života, dobrý, alebo ťažký. Prijímať všetko, čo sa udeje v našom živote, znamená preniknúť do božej vôle a vtedy dostávať Jeho silu, aby sme víťazili nad zlom, do ktorého sme prenikli. Božiu vôľu vždy spoznáme tam, kde sa v modlitbe približujeme k Bohu a z druhej strany pozorujeme, kde nám Boh otvára cesty do života, práce a povolania a kde nám ich zatvára. Ak sa neustále odovzdávame do božej vôle, vtedy nám Boh zatvorí tie cesty a dvere, do ktorých si nepraje, aby sme vstúpili a otvorí nám tie, do ktorých chce, aby sme išli. Zriedkavo Boh niekoho vedie tak, že by mu vnútorne hovoril, kam treba ísť. Nie v psychike, fantázii, alebo v pocitoch, ale v hĺbke duše, tam, kde prebýva Boh v nás, Duch Svätý nás inšpiruje, osvecuje a vedie. Boh nám skrze znamenia odhaľuje svoju vôľu. Je potrebné tie znaky spoznať duchovnými zmyslami, ktoré sa stávajú vnímavejšie a rozvinutejšie u tých, ktorí vážne prijímajú a nasledujú materinské slová počas týchto rokov Jej blízkosti a zjavení. Počúvajme srdcom slová našej Nebeskej Matky, aby sme objavili nový život, ktorý daruje iba Boh.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]