Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2007

"Drahé deti! Aj dnes vás znovu pozývam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: 'Toto je čas pre moju dušu.' Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu

25. marec 2007 (Mesačné)
25. máj 2007 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou