Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2007

Pôstom a zriekaním budete silnejší vo viere


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2007

"Drahé deti! Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne zriekania. Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a zriekaním, milé deti, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej modlitby. Som s vami a nie som unavená. Chcem vás všetkých viesť so sebou do raja, a preto sa každodenne rozhodnite pre svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Mária, Kráľovná pokoja, nám ako Matka ďakuje za pôstne zriekania. Matka Mária nám ďakuje, pretože miluje. Len srdce naplnené láskou je vďačným srdcom. My by sme mali ďakovať Jej za to, že nás povzbudzuje, pozýva, miluje a prihovára sa za nás u svojho Syna Ježiša. Ona nás pozýva, pretože si praje, aby sme pokračovali v zriekaní a prežívali pôst. Hovorí nám a pozýva nás k pôstu a zriekaniu kvôli nám, aby sme boli šťastní a radostní.

„Pôstom a zriekaním, milé deti, budete silnejší vo viere,“ hovorí nám nebeská Matka. Pôst a zriekanie sú nevyhnutnými podmienkami k tomu, aby sme dosiahli Božiu milosť. Naše zriekanie je podobné nádobe, do ktorej Boh sype svoju milosť. Blahoslavená Matka Tereza hovorí: „K tomu, aby nás Boh mohol naplniť je potrebné, aby sme sa vyprázdnili.“ Pôst a zriekanie sú časťou našej práce vo viere. „Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba,"– hovorí sv. Augustín. V pôstnom období by sme sa mali zriekať a konať pokánie tak, ako keby spása závisela iba od nás a modliť sa tak, ako keby naša spása a všetko ostatné záviselo len od Boha. Modliť sa a pritom sa nezriekať je to isté, ako stáť v polovici cesty. Je to, ako keď veslujete v jednej loďke pripevnenej k brehu. Nikdy sa nepohneme, kým neodviažeme loďku. My nemôžeme odstrániť hriech zo svojho tela a zo sveta v ktorom žijeme, ale môžeme zomrieť a zomierať hriechu a vtedy už viac nemá nad nami nijakú moc. Zriekanie, to je zomieranie hriechu.

Keď nám Panna Mária hovorí o zriekaní, vtedy nemyslí len na telesné, ale i na duchovné pokánie a zriekanie. Telesné pokánie a pôst nestačia a mohli by nás priviesť k pýche, farizejstvu a formalizmu. Môžu nás priviesť k dokazovaniu svojej sily a nie do odovzdania svojej vôle Božej vôli. Panna Mária nám preto v jednom zo svojich posolstiev hovorí: „Drahé deti, pôst sa stal pre vás zvykom, ktorý nikto nechce porušiť. Postite sa srdcom.“ Pôst a láska sú neodlučiteľné. Nie je možné postiť sa bez lásky, ako ani nie je možné milovať bez pôstu, pochopenom v najširšom zmysle. Modlitba je takisto našou odpoveďou na Božiu lásku. Preto je pôst od modlitby neodlučiteľný. Pôst bez modlitby je len obyčajnou diétou na chudnutie. Je to vlastne jedno krúženie okolo samých seba. Pôst usmerňuje všetky naše duchovné sily srdca, celé naše vnútro na Boha.

Naše pôstne obdobie by nemalo skončiť Veľkou nocou. Rozhodnúť sa žiť pôst znamená bojovať za slobodu. Nebude mať veľký zmysel, ak sa zriekame len počas pôstneho obdobia nejakých chýb, a po pôste v nich pokračujeme. Vtedy sa naše zriekanie môže stať sebaklamom. Človek sa môže nachádzať v pýche a povie si: „Ja som silný, ja to môžem.“ Vtedy sa pôstne obdobie stane len akousi pauzou v tejto závislosti a v človeku sa nič nezmenilo. Pôst a modlitba nie sú dokazovaním svojej sily, ale odovzdávanie svojej vôle božej vôli. Najplodnejšie a najlepšie zriekanie je zriekanie sa samého seba. Aj Ježiš nám hovorí: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba...“ (Mk 8, 34)

Panna Mária k nám prichádza a hovorí k nám nie preto, aby nám niečo vzala a zbavila nás životných radostí, ale chce, aby sme boli šťastní, normálni a slobodní v Bohu. Poďakujme zo srdca Márii za to, že nie je z nás unavená. Neunavme sa ani my každodenne odpovedať na pozvanie nebeskej Matky Márie.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]