Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2005 - Vizionárka Ivanka Ivanković-Elez - ročné zjavenie

Panna Mária dala toto posolstvo:
"Drahé deti, milujte sa navzájom láskou môjho Syna. Pokoj, pokoj, pokoj. "
25. jún 2005 (Mesačné)
25. júl 2005 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou