Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2005

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu v svojich rodinách. Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vojde do vašich rodín Duch Svätý, ktorý vás obnoví. Tak sa stanete učiteľmi viery v svojej rodine. Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu

25. marec 2005 (Mesačné)
25. máj 2005 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou