Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2005

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2005

Modlite sa za jednotu kresťanov


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2005

"Drahé deti! V tomto milostivom čase znovu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce. Jednota sa uskutoční medzi vami, nakoľko sa budete modliť a odpúšťať. Nezabúdajte: láska zvíťazí len vtedy, keď sa modlíte a otvoríte si svoje srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Naša nebeská matka sa aj dnes k nám prihovára svojim materinským srdcom, ktoré má s nami súcit. My sme Jej deti a Ona dobre vie, že sme ešte na ceste do nebeskej vlasti. Preto nám prichádza pomôcť, aby sme si aj my vybrali tú cestu, ktorou prešla i Ona a aby sme mohli prísť tam, kde sa nachádza i Ona.

Matka sa ku nám obracia s pozvaním k modlitbe. Modlitba je podmienkou všetkého toho, čo nám Boh jediný môže a chce darovať. Neexistuje iná cesta k Bohu a k božím darom okrem cesty modlitby. Preto aj sv. Terézia Avilská povedala: „Ak vám niekto povie, že existuje nejaká iná cesta k Bohu, okrem modlitby neverte mu.“ Matka je vytrvalá s nami v neprestajnom opakovaní tej prvej lekcie našej viery a kráčania k Bohu. Prostredníctvom svojich posolstiev a zjavení nám ukazuje, že kráča s nami. Ona je naša matka i matka cirkvi, preto nás starostlivo upozorňuje, aby sme sa modlili za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce.

Matka dobre vie, že jednota je možná a že ju môžeme a musíme vyprosiť od Boha. Jednota je boží dar, ktorý nám, jeho deťom chce Boh darovať.

Dnes na sviatok obrátenia svätého Pavla sa končí týždeň modlitby za jednotu kresťanov. Ale dnes by sa nemala skončiť naša povinnosť, modlitba a naša túžba po jednote zo všetkými, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista.

I náš sv. otec Ján Pavol II sa k nám na audiencii v stredu 19.januára 2005 obrátil so slovami: “Pretože zmierenie medzi kresťanmi prevyšuje ľudské sily a možnosti, modlitba vyslovuje jednu nádej, ktorá nesklame, to je dôvera v Pána, ktorý všetko činí novým. Modlitba musí byť sprevádzaná očisťovaním rozumu, pocitov a spomienok. Jednota je boží dar za ktorý sa oplatí modliť neúnavne, v pokore a v pravde.“

Iba Ježiš Kristus, ktorý je jediným základom Cirkvi nás môže zjednotiť. Na to nás upozorňuje i sv. Pavol v liste Korinťanom:“ Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena, či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého aké je.“(1Kor.3,11-14)

Cirkev vedená Duchom svätým je podnietená jeho silou modliť sa za jednotu kresťanov v Kristovi, pretože On je ten v ktorom sme jedno.

Matka nás upozorňuje, že jednota je možná a že sa uskutoční a bude uskutočňovať medzi nami nakoľko bude z našej strany pripravenosť k modlitbe a odpúšťaniu. Mária nás pozýva k otvoreniu srdca, pretože iba do otvoreného srdca môže prísť Boh a v ľudskom srdci priniesť svoje dary.

Modlitba otvára ľudské srdce a robí ho milosrdným, aby sa stalo horlivo súcitným pre všetkých ľudí, pre každé stvorené bytie. Takéto srdce vnáša modlitbu uprostred všetkých utrpení, prináša modlitbu dokonca i za tých, ktorí ublížili iným. Súčasný svet potrebuje takéto otvorené a milosrdné srdcia, také modlitby, ktoré vystupujú uprostred vzlykania ľudského národa.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]