Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2004

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2004

Modlite sa za moje úmysly


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2004

"Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Zvlášť, milé deti, modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a nehľadajú Boha Spasiteľa. Milé deti, buďte moje vystreté ruky a svojím príkladom priblížte ich môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám odmení milosťami a všetkým požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Mária, ako Matka Cirkvi, i naša Matka kráča s nami, prebúdza nás a pozýva.

V tomto období adventu, ktoré je pred nami, nás pozýva, aby sme sa modlili na jej úmysly. Matka vie lepšie ako my, čo potrebujeme, pretože prešla tou istou cestou, ktorou my ešte máme prejsť. Žila na tejto zemi a prišla do nebeskej slávy - domoviny, kde je aj náš konečný cieľ. A ona chce, aby sme tam prišli všetci. Nepomýlime sa , keď svoje modlitby, túžby, úmysly, vložíme do jej srdca a do jej rúk. Pretože ona vie lepšie ako my, čo potrebujeme, čo potrebujú naše rodiny a svet v ktorom žijeme.

Sv. Augustín povedal: „Boh nás stvoril bez nás, ale nás nemôže spasiť bez nás.“ Sme zodpovední nielen za svoje životy, ale aj za životy našich blížnych. Boh chce, aby sme spolu s ním budovali nový a lepší svet. Preto nás aj Matka Mária pozýva, aby sme cítili zodpovednosť za všetkých tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a ktorí nehľadajú Boha Spasiteľa. Ľudská sloboda je zranená, ale v srdci človeka zostáva túžba, túžba po Bohu, ktorú nikto a nič nemôže naplniť, iba Boh. Mária nás pozýva k modlitbe, a modlitba to je dotyk s túžbou po Bohu, ktorý sa odohráva v nás.

Ak človek svoje srdce nenaplní túžbou a láskou k Bohu, potom bude hľadať naplnenie svojej prázdnoty v iných veciach, idoloch. Sme svedkami toho, ako sa človek na svojej ceste k Bohu môže dvíhať k ideálu, ale takisto aj padať k idolu. Sme stvorení na Boží obraz a podobu a preto Boh je naším jediným ideálom. Všetko ostatné sú idoly. Iba Boh môže naplniť našu dušu svetlom zmyslu a dať nám silu k životu na jeho ceste. Boh sa skrze Máriu skláňa k nám, chce nás pritiahnuť k sebe s láskou, a nie násilne. A láska, nemôže byť spokojná, kým nevidí šťastným milované stvorenie. Láska je tá sila, ktorá pritiahla Máriu k nám, k jej deťom. Láska jej dáva silu v priebehu toľkých rokov. Láska je prameň, z ktorého čerpá silu a uskutočňuje víťazstvá v mnohých srdciach. V tom jej môžeme pomôcť aj my, to si želá Mária.

Aby sme mohli pomôcť Márii, musíme sa i sami priblížiť k nej, k jej srdcu. My sami sa musíme stať premenou, ktorú chceme vidieť a chceme vyprosiť druhým. Neexistuje iný spôsob, ani iná cesta. Vieme, že nie je možné meniť druhých svojimi radami, napomenutiami, múdrymi rečami a kritikou. Druhých môžeme zmeniť iba láskou, iba premenou a obrátením, ktoré uvidia na nás. Môžeme povedať, že Panna Mária nás prosí, aby sme sa stali jej rukami. Ona nemá iné ruky iba naše. Chce, aby sa naše ruky, nohy, slová a srdcia stali jej a jej Syna Ježiša. Láska sa usiluje podobať. Zo dňa na deň sa budeme stávať tým, čo stojí pred nami, čo sme si postavili ako ideál svojho života. Takto sa naše myšlienky, pocity, slová i srdce stanú podobnými Máriiným a Ježišovým myšlienkam, pocitom, slovám a srdcu. Iba vtedy môžeme druhých priblížiť k Máriinmu a Ježišovmu srdcu, alebo oni skrze nás k svojmu srdcu.

Pomodlime sa aj my spoločne s blahoslavenou Matkou Teréziou: „Bože, ak chceš moje ruky, aby celý deň pomáhali tým, ktorí potrebujú pomoc, Bože, dávam ti svoje ruky. Ak chceš moje nohy, aby celý deň, každý deň kráčali k tým, ktorí potrebujú priateľa, Bože, dávam ti svoje nohy. Ak chceš môj hlas, Bože, dnes ti dávam svoj hlas. Bože, ak chceš, aby moje srdce milovalo všetkých bez výnimky od svitu do súmraku, Bože, dnes ti dávam svoje srdce.“

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]