Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2003

"Drahé deti! Týmto posolstvom vás znovu pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Najmä teraz, keď je pokoj v kríze, vy buďte tí, ktorí sa modlia a dosvedčujú pokoj. Milé deti, buďte pokojom, v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. december 2002 (Mesačné)
25. február 2003 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou