Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2001

"Drahé deti! Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Najmä dnes, keď vám Boh dáva plnosť milostí, modlite sa a hľadajte Boha skrze mňa. Boh vám dáva veľké milosti a preto, milé deti, využite tento milostivý čas a priblížte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "
25. máj 2001 (Mesačné)
25. júl 2001 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou