Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Our Lady of Medjugorje Messages » Our Lady of Medjugorje Messages containing 'să'

Our Lady of Medjugorje Messages containing 'să'

Total found: 735
Dragi copii! Astăzi vă invit acceptaţi în mod serios şi trăiţi mesajele pe care vi le dau. Eu sunt cu voi şi doresc, dragi copii, ca fiecare dintre voi fie cât mai aproape cu putinţă de inima mea. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă şi căutaţi voinţa lui Dumnezeu în viaţa voastră zilnică. Doresc ca fiecare dintre voi descopere drumul sfinţeniei, pentru a creşte pe acest drum până în veşnicie. Mă voi ruga pentru voi şi voi mijloci în faţa lui Dumnezeu pentru voi, ca voi puteţi înţelege măreţia acestui dar pe care Dumnezeu mi-l dă, acela de-a fi cu voi.Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Vă invit vă hotărâţi trăiţi cu seriozitate aceasta novenă (a Rusaliilor). Oferiţi timp rugăciunii şi jertfelor. Eu sunt cu voi şi doresc vă ajut creşteţi în renunţare şi mortificări, pentru ca puteţi înţelege frumuseţea vieţii celor care mi se dăruiesc în mod deosebit. Dragi copii, Dumnezeu vă binecuvântează zi de zi şi doreşte transformarea vieţii voastre. Prin urmare, rugaţi-vă ca aveţi putere vă schimbaţi viaţa. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi doresc vă mulţumesc pentru toate sacrificiile şi pentru toate rugăciunile. Vă binecuvântez cu binecuvântarea mea specială de Mamă. Vă invit pe toţi vă hotărâţi pentru Dumnezeu şi ca, din zi în zi, descoperiţi voinţa Lui în rugăciune. Vă invit pe toţi, dragi copii, la convertire deplină, pentru ca bucuria locuiască în inimile voastre. Sunt fericită vă văd astăzi aici în număr atât de mare. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă invit la pace. Am venit aici ca Regină a Păcii şi doresc vă îmbogăţesc cu pacea mea maternă. Dragi copii, eu vă iubesc şi doresc vă conduc pe toţi la pacea pe care numai Dumnezeu o poate da şi care îmbogăţeşte fiecare inimă. Vă invit deveniţi purtători şi martori ai păcii mele în această lume fără pace. Ca pacea lui Dumnezeu domnească în toată lumea care este neliniştită şi care doreşte pacea. Eu vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi tineri! Tot ceea ce vă oferă lumea de astăzi e o iluzie, trece. Tocmai de aceea puteţi înţelege că Satan doreşte, cu prezenţa lui, vă distrugă pe voi şi familiile voastre. Dragi copii, acesta e timpul marilor haruri. Doresc reînnoiţi mesajele mele şi le trăiţi cu inima. Fiţi purtătorii păcii mele şi rugaţi-vă pentru pace în lume. Vă cer vă rugaţi înainte de toate pentru pace în inimile voastre şi în familiile voastre, apoi pentru pacea în lume. Dragi copii, Satan e puternic şi va face totul pentru a vă deranja punându-vă obstacole în toate iniţiativele voastre. Prin urmare, înmulţiţi rugăciunile voastre pentru că aveţi nevoie de ele în mod special în aceste ultime timpuri. Cea mai puternică armă împotriva lui Satan e Rozariul.
Dragi copii! Astăzi doresc vă invit luaţi în serios şi puneţi în practică mesajele pe care vi le dau. ştiţi, copilaşilor, că eu sunt cu voi şi că doresc vă conduc pe toţi în Cer pe un acelaşi drum, care e frumos pentru toţi cei care îl descoperă în rugăciune. De aceea, copilaşilor, nu uitaţi că trebuie transpuneţi în viaţa voastră zilnică aceste mesaje pe care vi le dau, pentru ca puteţi spune: “Iată, eu am primit mesajele şi am încercat le trăiesc.” Dragi copii, eu vă protejez cu rugăciunile mele în faţa Tatălui ceresc. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Vă invit la rugăciunea cu inima, pentru ca rugăciunea voastră fie un dialog cu Dumnezeu. Doresc ca fiecare din voi -I ofere cât mai mult timp lui Dumnezeu. Satan este puternic şi doreşte vă distrugă şi vă înşele în multe feluri. De aceea, dragii mei copii, rugaţi-vă în fiecare zi pentru ca viaţa voastră fie un bine pentru voi înşivă şi pentru toţi cei pe care îi întâlniţi. Eu sunt cu voi şi vă ocrotesc, chiar dacă Satan încearcă distrugă planurile mele şi oprească ceea ce Tatăl ceresc doreşte realizeze aici. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă chem vă rugaţi în mod special şi oferiţi jertfe şi fapte bune pentru pacea în lume. Satan este puternic şi cu toată puterea lui vrea distrugă pacea care vine de la Dumnezeu. De aceea, dragi copii, rugaţi-vă cu mine în mod special pentru pace. Eu sunt cu voi şi vreau vă ajut cu rugăciunile mele şi vă conduc pe drumul păcii. Vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă. Nu uitaţi trăiţi mesajele de pace! Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă chem faceţi fapte de milă cu iubire şi din iubire faţă de mine şi faţă de fraţii şi surorile voastre. Dragi copii, tot ceea ce faceţi pentru alţii faceţi-o cu mare bucurie şi cu smerenie faţă de Dumnezeu. Eu sunt cu voi şi Îi prezint în fiecare zi lui Dumnezeu jertfele şi rugăciunile voastre pentru salvarea lumii. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă invit vă rugaţi în mod special pentru pace. Dragi copii, fără pace nu puteţi experimenta naşterea micului Isus nici astăzi nici în viaţa voastră zilnică . De aceea, rugaţi-L pe Domnul păcii vă protejeze cu mantia Lui şi vă ajute înţelegeţi măreţia şi importanţa păcii în inimile voastre, astfel încât o puteţi răspândi din inimile voastre în întreaga lume. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Rugaţi-vă, pentru că Satan doreşte distrugă planurile mele de pace. Împăcaţi-vă unii cu alţii şi ajutaţi, prin vieţile voastre ca domnească pacea pe întregul pământ. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi ca niciodată până acum, vă invit la rugăciune. Rugăciunea voastră fie rugăciune pentru pace. Satan e puternic şi doreşte distrugă nu numai viaţa umană, dar şi natura şi planeta pe care trăiţi. Prin urmare, dragi copii, rugaţi-vă, pentru ca prin rugăciune puteţi fi protejaţi de binecuvântarea de pace a lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis printre voi pentru a vă ajuta. Dacă doriţi, luaţi rozariul: un simplu rozariu poate face minuni în lume şi în vieţile voastre. Eu vă binecuvântez şi rămân cu voi atât timp cât Dumnezeu o doreşte. Vă mulţumesc pentru că nu trădaţi prezenţa mea aici. Vă mulţumesc pentru că răspunsul vostru serveşte binele şi pacea. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă invit vă hotărâţi pentru Dumnezeu, pentru că îndepărtarea de Dumnezeu e rodul lipsei de pace din inimile voastre. Dumnezeu e numai pace. De aceea apropiaţi-vă de El prin rugăciunea voastră personală şi după aceea trăiţi pacea în inimile voastre. Astfel pacea din inimile voastre va putea curgă ca un fluviu în lumea întreagă. Nu vorbiţi despre pace, ci trăiţi-o. Eu îl binecuvântez pe fiecare dintre voi şi fiecare hotărâre bună a voastră. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Copiii mei! Sunt bucuroasă vă văd aici într-un număr atât de mare. Doresc vă reuniţi adesea în rugăciune comună către Fiul meu. E dorinţa mea specială oferiţi rugăciunile voastre pentru cei care nu cunosc iubirea mea şi iubirea Fiului meu. Ajutaţi-i cunoască această iubire! Ajutaţi-mă ca pe Mama fiecăruia dintre voi! Copiii mei, de atâtea ori, la Medjugorje, v-am invitat vă rugaţi! Şi voi continua, pentru că doresc ca voi -I deschideţi inimile Fiului meu şi -I permiteţi sălăşluiască în voi şi vă umple de pace şi de iubire. Daţi-I voie, lăsaţi-L intre! Ajutaţi-L cu rugăciunile voastre răspândească pacea şi iubirea asupra altora, căci aceasta este mai mult decât necesar pentru voi, în acest timp de luptă contra lui Satan. Vă repet: rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru că numai cu rugăciunea îl puteţi îndepărta pe Satan şi tot răul care vine de la el. Vă promit, copiii mei, că mă voi ruga pentru voi. Dar vă cer fiţi mai constanţi în rugăciune şi răspândiţi pacea şi iubirea, aşa cum v-am cerut de atâtea ori de zece ani aici, la Medjugorje. Ajutaţi-mă şi eu Îl voi ruga pe Fiul meu pentru voi.
Dragi copii! Şi astăzi vă invit trăiţi Patima lui Isus în rugăciune şi în comuniune cu El. Hotărâţi-vă -I daţi mai mult timp lui Dumnezeu, care v-a dat aceste zile de har.Pentru aceasta, dragi copii, rugaţi-vă, şi reînnoiţi în mod deosebit iubirea pentru Isus în inimile voastre. Eu sunt cu voi şi vă însoţesc cu rugăciunea mea şi cu binecuvântările mele. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă invit pe toţi ca rugăciunea voastră fie o rugăciune cu inima. Fiecare dintre voi găsească timp pentru rugăciune, pentru a-L putea descoperi pe Dumnezeu în rugăciune. Eu nu vreau ca voi vorbiţi despre rugăciune, ci doresc ca voi vă rugaţi. Fiecare zi a voastră fie plină de rugăciuni de mulţumire aduse lui Dumnezeu pentru viaţă şi pentru tot ceea ce aveţi. Nu doresc ca viaţa voastră se piardă în vorbe, ci preamăriţi-L pe Dumnezeu prin faptele voastre. Eu sunt cu voi şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment petrecut împreună cu voi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Vă invit pe toţi cei care aţi ascultat mesajul meu de pace -l înfăptuiţi cu seriozitate şi iubire în viaţa voastră. Mulţi sunt cei care cred că fac mult pentru mesaje vorbind despre ele, dar ei nu le trăiesc. Eu vă invit, dragi copii, la viaţă, şi la schimbarea a tot ce e negativ în voi, pentru a transforma totul în pozitiv şi în viaţă. Dragi copii, eu sunt cu voi şi doresc -l ajut pe fiecare dintre voi trăiască şi mărturisească cu viaţa sa Vestea cea Bună. Dragi copii, eu sunt cu voi pentru a vă ajuta şi pentru a vă conduce spre Cer. În Cer e bucuria prin care puteţi trăi Cerul încă de pe acum. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi în această mare zi pe care mi-aţi dăruit-o, doresc vă binecuvântez pe toţi şi vă spun că aceste zile, în care sunt cu voi, sunt zile de har. Eu doresc vă învăţ şi vă ajut mergeţi pe drumul sfinţeniei. Sunt mulţi cei care nu vor asculte mesajele mele, nici accepte cu seriozitate ceea ce spun. Iată de aceea vă invit şi vă rog: fiţi martori ai prezenţei mele cu viaţa voastră şi în viaţa voastră zilnică. Dacă vă rugaţi, Dumnezeu vă va ajuta descoperiţi adevăratul motiv al venirii mele. Prin urmare, copilaşilor, rugaţi-vă şi citiţi Sfânta Scriptură pentru a putea descoperi în Sfânta Scriptură, mesajul care vă este adresat prin venirea mea. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă invit vă rugaţi pentru pace. În acest timp pacea e ameninţată într-un mod special şi vă cer reînnoiţi postul şi rugăciunea în familiile voastre. Dragi copii, eu doresc ca voi înţelegeţi gravitatea situaţiei şi că o mare parte din cele ce se vor întâmpla depind de rugăciunea voastră, dar voi vă rugaţi puţin. Dragi copii, eu sunt cu voi şi vă invit începeţi vă rugaţi şi postiţi cu seriozitate, ca în primele zile ale venirii mele. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Şi astăzi vă invit la rugăciune ca niciodată, acum ca niciodată înainte, de când planul meu a început se realizeze. Satan e puternic şi vrea distrugă planurile mele de pace şi de bucurie şi vă facă credeţi că Fiul meu nu e puternic în deciziile Lui. De aceea vă chem pe fiecare dintre voi, dragi copii, vă rugaţi şi postiţi cu şi mai multă putere. Vă invit la renunţări timp de nouă zile, pentru ca, cu ajutorul vostru se împlinească tot ceea ce doresc realizez prin secretele pe care le-am început la Fatima. Vă invit, dragi copii, înţelegeţi importanţa venirii mele şi gravitatea situaţiei. Doresc salvez toate sufletele şi I le prezint lui Dumnezeu. De aceea, ne rugăm, pentru ca tot ceea ce am început se realizeze în întregime. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
Dragi copii! Astăzi vă chem pe toţi în mod special vă la rugăciune şi la renunţări. Acum, ca niciodată înainte, Satan vrea arate lumii faţa sa neruşinată, cu care vrea seducă cât mai mulţi oameni cu putinţă pe drumul morţii şi al păcatului. De aceea, dragi copii, ajutaţi Inima mea neprihănită învingă într-o lume a păcatului. Vă cer tuturor oferiţi rugăciuni şi sacrificii pentru intenţiile mele, pentru ca eu I le pot oferi lui Dumnezeu pentrunevoile cele mai importante. Uitaţi dorinţele voastre personale şi rugaţi-vă, dragi copii, pentru ceea ce vrea Dumnezeu şi nu pentru ceea ce vreţi voi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 37 Next>>

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]