Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1999r.

Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego - módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. wrzesień 1999 (Miesięczne)
25. listopad 1999 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou