Język 

Orędzie iz Medziugorje, 18. marzec 1999r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie

Objawienie trwało sześć minut od 10:14 do 10:20. Matka Boża mówiła o tajemnicach. Pobłogosławiła wszystkich.
Drogie dzieci! Pragnę, abyście oddali mi swoje serca, abym mogła poprowadzić was drogą, prowadzącą ku światłości i życiu wiecznemu. Nie chcę, by wasze serca błądziły w mroku współczesności. Pomogę wam. Będę z wami na drodze odkrywania miłości i miłosierdzia Bożego. Jako Matka, proszę byście mi na to pozwolili. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!
25. luty 1999 (Miesięczne)
25. marzec 1999 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou