Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 1990r.

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście od nowa zdecydowali się na Boga i Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, aby On mógł czynić cuda w waszym życiu i żeby z dnia na dzień wasze życie stawało się radością z Nim. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieuznawanie jedni drugich. Módlcie się, żebyście pojęli wielkość i piękno daru życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. grudzień 1989 (Miesięczne)
25. luty 1990 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou