Język 

Orędzie iz Medziugorje, 11. grudzień 1986r.

Drogie dzieci! Zapraszam was w sposób szczególny w tym czasie do modlitwy, abyście byli w stanie żyć wydarzeniem radości, spotkaniem z Chrystusem, który się rodzi. Ja, drogie dzieci, pragnę, abyście przeżyli te dni tak, jak ja nimi żyję. Z radością pragnę prowadzić was i sprawić, byście czuli radość, w której chcę prowadzić każdego z was. Ale, drogie dzieci, módlcie się i oddajcie Mi się całkowicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
4. grudzień 1986 (Tygodniowe)
18. grudzień 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou