Język 

Orędzie iz Medziugorje, 23. styczeń 1986r.

Drogie dzieci! Wzywam was znowu do modlitwy sercem. Jeśli, drogie dzieci, modlicie się sercem, stopi się lód w sercach waszych braci i znikną wszelkie przeszkody. Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, który będą je chcieli przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla swojego bliźniego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
16. styczeń 1986 (Tygodniowe)
30. styczeń 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou