Język 

Orędzie iz Medziugorje, 12. wrzesień 1985r.

Drogie dzieci! Pragnę wam powiedzieć, że w tych dniach w centrum będzie krzyż. Módlcie się szczególnie pod krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Teraz dokonajcie w swoich domach specjalnego poświęcenia się krzyżowi. Obiecajcie, że nie będziecie obrażać Jezusa ani krzyża i skazywać go na wzgardę! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
5. wrzesień 1985 (Tygodniowe)
19. wrzesień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou