Język 

Orędzie iz Medziugorje, 5. wrzesień 1985r.

Drogie dzieci! Dziękuję wam za wszystkie modlitwy! Módlcie się nadal coraz goręcej, wtedy szatan będzie oddalony od tego miejsca. Drogie dzieci, plan szatana przepadł. Módlcie się, by spełniło się to, co Bóg zamierza w tej parafii. Dziękuję szczególnie młodym za ofiary, które ponieśli. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
29. sierpień 1985 (Tygodniowe)
12. wrzesień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou