Język 

Orędzie iz Medziugorje, 29. sierpień 1985r.

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy! Szczególnie wtedy, gdy szatan pragnie posłużyć się owocem waszych winnic. Módlcie się, by szatanowi nie powiodły się jego plany. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
22. sierpień 1985 (Tygodniowe)
5. wrzesień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou