Język 

Orędzie iz Medziugorje, 22. sierpień 1985r.

Drogie dzieci! Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg pragnie zesłać na was pokusy, które przezwyciężycie modlitwą. Bóg doświadcza was poprzez codzienne prace. Módlcie się teraz, byście mogli ze spokojem pokonać każdą pokusę. Ze wszystkiego, czym was doświadcza, wychodźcie bardziej otwarci na Boga i przystępujcie do Niego z miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
15. sierpień 1985 (Tygodniowe)
29. sierpień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou