Język 

Orędzie iz Medziugorje, 8. sierpień 1985r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziałuje. Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
1. sierpień 1985 (Tygodniowe)
15. sierpień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou