Język 

Orędzie iz Medziugorje, 7. marzec 1985r.

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę świętą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
28. luty 1985 (Tygodniowe)
14. marzec 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou