Język 

Orędzie iz Medziugorje, 14. luty 1985r.

Drogie dzieci! Dziś jest dzień, w którym przekazuję przesłanie dla parafii, lecz nie cała parafia przyjmuje przesłania i stosuje je. Jestem smutna i pragnę, byście Mnie, drogie dzieci, słuchali i przeżywali moje przesłania. Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
7. luty 1985 (Tygodniowe)
21. luty 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou