Język 

Orędzie iz Medziugorje, 31. styczeń 1985r.

Drogie dzieci! Dziś pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli na Boga jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Ja jestem waszą Matką i nieustannie pragnę, byście byli bliżej Ojca, by On zawsze dawał waszym sercom obfite dary. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
24. styczeń 1985 (Tygodniowe)
7. luty 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou