Język 

Orędzie iz Medziugorje, 18. październik 1984r.

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i do modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
11. październik 1984 (Tygodniowe)
25. październik 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou