Język 

Orędzie iz Medziugorje, 13. wrzesień 1984r.

Drogie dzieci! Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się, dlaczego aż tyle modlitwy. Oglądnijcie się, drogie dzieci, a zobaczycie, jak wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
6. wrzesień 1984 (Tygodniowe)
20. wrzesień 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou