Język 

Orędzie iz Medziugorje, 16. sierpień 1984r.

Drogie dzieci! Proszę was, szczególnie z tej parafii, byście przeżywali moje przesłania i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
14. sierpień 1984 (Tygodniowe)
23. sierpień 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou