Język 

Orędzie iz Medziugorje, 8. marzec 1984r.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! Dzieci drogie, nawracajcie się najpierw wy w parafii. To moje następne pragnienie. Wtedy będą mogli nawrócić się ci, którzy będą tutaj przybywać.
1. marzec 1984 (Tygodniowe)
15. marzec 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou