Język 

Orędzie iz Medziugorje, 1. styczeń 2010r. - Orędzie Matki Bożej dla Mariji

Drogie dzieci! Dziękuję wam. Jesteście moją nadzieją. Błogosławię was wszystkich. Jesteście moją radością. Nawracajcie się i żyjcie moimi orędziami z radością. Wzywam was abyście żyli moimi orędziami z radością.
Maryja była zadowolona i radosna Długo patrzyła na nas i modliła się nad nami. Jak zawsze była na obłoku. Miała biały welon. Przybyła z wieloma aniołami.
Marija Pavlović- Lunetti powiedziała abyśmy schodzili powoli z góry, bo będą nam towarzyszyć aniołowie.
25. grudzień 2009 (Roczne)
2. styczeń 2010 (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou