Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2008r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2008r.

Uzbrójcie się w modlitwę i post


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2008r.

Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego dziatki uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża wzywa nas, abyśmy się modlili w Jej intencjach. Jeśli w modlitwie całkowicie oddamy się Bogu, plan Szatana wobec ziemi się nie spełni. Przez to orędzie Matka Boża prosi nas o współpracę. Jesteśmy świadomi, że Jezus i Maryja mogą pokonać Szatana również bez nas, ale proszą o nas o współpracę i podjęcie decyzji. Bóg stworzył nas jako ludzi wolnych i chce, abyśmy się określili. Bóg nas stworzył bez naszego udziału, ale bez naszego udziału nie może nas zbawić.

Gdy Matka Boża mówi o planie Szatana wobec ziemi, nie myśli o przyrodzie, lecz o człowieku i wszystkich grzechach, które człowiek czyni pozwalając sobie na szatańskie pokusy, a są to różne rodzaje grzechów ciężkich: małżeństwa homoseksualne, aborcje, zabójstwa, rozwiązłość, okradanie ubogich, przekleństwa, narkotyki, alkohol, itd. Współczesny człowiek nieustannie w miejscu Boga stawia siebie, powtarzając błąd zapisany na pierwszych stronicach Pisma Świętego (Rdz 3). Na pierwszym planie nie znajdują się wartości chrześcijańskie, ale ludzkie. Dla wielu ludzi bogiem jest pieniądz, czego następstwem jest niszczenie wszystkiego, co dobre i piękne w duszach ludzi.

Matka Boża daje nam środki, byśmy mogli przeciwstawić się planowi Szatana, a są to: modlitwa i post. Wszyscy uważamy, że dużo się modlimy i mocno wierzymy. Ale jeśli wypełnilibyśmy ankietę okazałoby się, że nie modlimy zbyt wiele. Zobaczylibyśmy, że więcej czasu niż na modlitwie spędzamy na rozmowach telefonicznych, pogawędkach przy kawie, czytaniu gazet czy oglądaniu meczów. Post i modlitwa od początków chrześcijaństwa były podstawowymi środkami w walce ze złem. Jeśli się nie modlimy i nie pościmy, nie możemy też wierzyć. Bo wiara, czyli zaufanie powstaje w odniesieniu do konkretnej osoby, do Boga. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, z którego rodzi się mocna wiara.

Matka Boża w orędziu z 25 listopada 1987 r. wzywa nas byśmy się modlili, aby Szatan nie przyciągnął nas do siebie swoją pychą i fałszywą mocą. Maryja mówi: Jestem z wami i chcę byście wierzyli, że was kocham. Miłość i pokorę można zobaczyć w każdym orędziu Matki Bożej i to jest główny powód, dla którego ludzie z całego świata udają się do Medziugorja, bowiem tu czują, że są kochani.

Matka Boża kończy orędzie słowami: Wypełniajcie wolę Bożą. W psalmie 40. w 9 wersecie czytamy: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę”. Człowiek, który wypełnia wolę Bożą wypełniony jest radością i pokojem. Wypełniać wolę Bożą to znaczy iść w kierunku świętości. Pokora cechuje ludzi wypełniających wolę Bożą. Oni są posłuszni i cisi. Ludzie, którzy nie odpowiadają na wypełnianie woli Bożej zajęci są rzeczami ziemskimi i Bóg nie znajduje się na pierwszym miejscu w ich życiu. Są to ludzi ambitni, nie przebierający w środkach by dojść do celu. Wszystko mierzą miarą ziemską, tracąc radość.

Wszyscy ponownie wybierzmy Boga, odpowiedzmy na wezwanie Królowej Pokoju i staniemy się prawdziwymi świadkami miłości Bożej i Maryi, takimi uczniami jakich pragnie Jezus.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 października 2008 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]