Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2008r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2008r.

Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2008r.

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który poczuje ciepłe promienie wiosny. Dziatki, tak i wy wzrastajcie w miłości Bożej i nieście ją wszystkim, którzy są daleko od Boga. Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro tym, których Bóg postawił na waszej drodze i bądźcie światłem i radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boże na początku orędzia z 25 kwietnia 2008 r. wzywa nas byśmy wzrastali w miłości Bożej. Wzrastać w miłości to znaczy otworzyć się na Boga niczym kwiat, aby On nas przeniknął. Może się to stać jedynie w atmosferze modlitwy, bo modlitwa jest niczym kanał, przez który Bóg kieruje na ziemię miłość i miłosierdzie. Szczera modlitwa pochodzi jedynie z serca, które pozwala, by ogarnęła je moc miłości Bożej, która może ogarnąć jedynie tego, kto modli się całym sobą. Boża miłość pragnie odpowiedzi, a jest nią wiara. Serce wypełnione wiarą można porównać do światła. Wiara niczym światło rozpędza ciemności, smutki i rozpacz, wlewając pewność daje siłę. W jakiś sposób oświeca drogę tych, którzy ją mają i prowadzi ich niczym słup obłoku, prowadzący Izraelitów przez pustynię. Ludzie, którzy oczekują od wiary wyraźnych i namacalnych dowodów – rozczarują się, bo wiara jest ponad dowodami i argumentami. Wiary nie można zmierzyć z pomocą wiedzy, bo ona jest przede wszystkim życiem, kierunkiem życia, które nie zawsze można wyjaśnić przy pomocy wiedzy. Wiarę możemy porównać do gwiazd, prowadzących marynarzy nocą. Nie oświecają fal, a jednak pokazują kierunek.

Matka Boża wzywa nas byśmy poszukiwali woli Bożej. Możemy ją odkryć jedynie w czasie osobistego spotkania z Chrystusem. Tylko poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej może nas doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21). Wola Boża jest ważniejsza od naszej woli. Poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej nie oznacza zagubienia czy wyrzeczenia się wolności, wręcz przeciwnie oznacza codziennie wyzwalanie się z niewoli grzechu. Jest to wyzwalanie się z niewoli, którą zniewalają nas bożki jakimi są: władza, pieniądze, zarobek, opinia innych, etc. Idole odbierają życie, które może darować jedynie Bóg. Bożki obiecują wiele, nic nie dając. Matka Boża przyjęła wolę Bożą, zgodziła się służyć jednemu prawdziwemu Bogu i wypełniać Jego wolę. Przez fiat – Niech się tak stanie – dzięki łasce Bożej zmieniła bieg historii. Przez wypełnianie woli Bożej wchodzimy w przyjacielskie relacje z Bogiem. Kiedy Jezusowi powiedziano, że przyszła Jego matka i Jego bracia i że go szukają, On odpowiedział: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». (Mk 3, 33-35).

Pod koniec orędzia Matka Boża wzywa nas, abyśmy wszystkim ludziom czynili dobro, byśmy byli światłością i radością. A światłością i radością może być jedynie ten, kto codziennie daje świadectwo miłości Bożej tak jak Matka Teresa. Być świadkiem to znaczy w pełni oddać się w ręce Boże, oddać samego siebie, żyć przesłaniem Ewangelii zanim powiemy o niej innym, żyć osobistym spotkaniem z Bogiem, który stał się człowiekiem, żyć z Panem, który umarł i zmartwychwstał.

Niech Maryja, Matka Chrystusowa i Matka Kościoła pomoże nam byśmy nieśli orędzie pokoju, radości i przebaczenia, orędzie, które odmieni świat.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 kwietnia 2008 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]