Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2007r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2007r.

Otwórzcie się na wielką łaskę


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2007r.

Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w sercu, wzywam was do nawrócenia. Dziatki, nie zapominajcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Niego, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. Dziatki, z głębi serca, w szczególny sposób wzywam was wszystkich, otwórzcie się na wielką łaskę, którą Bóg wam daje przez moją tu obecność. Każdemu z was pragnę podziękować za ofiary i modlitwy. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Również dziś słychać głos Matki niebieskiej. Ona nas nie opuszcza nawet, gdy my się poddamy. Słychać matczyne słowa i wezwanie do nawrócenia. Matka Boża wie, że nawrócenie jest procesem, drogą do ziemi obiecanej, gdzie panuje pokój, wolność i radość dawana przez Boga Jedynego. Tak jak Izraelici musimy wyjść z niewoli, aby poprzez pustynię dojść do wolności ziemi obiecanej, do której Bóg pragnie nas wprowadzić poprzez matkę Swego Syna. Maryja przeszła przez pustynię życia ziemskiego. Z Nią na pewno dojdziemy do Boga.

Boża miłość nie wyklucza nikogo. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dlatego nie może zrezygnować z człowieka. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1, 27).

Królowa Pokoju mówi do nas: „Nie zapominajcie, że jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg prowadzi poprzez Medziugorje”, a wcześniej mówiła: „Drogie dzieci, to jest czas łaski, to jest święte miejsce”. Objawienia Matki Bożej są zniżeniem się Boga do poziomu człowieka, do mnie i do Ciebie. Objawienia Matki Bożej są posługą Boga wobec człowieka. Jak można nie dostrzec, nie rozpoznać niezmiernej Bożej miłości, która pokazuje się nam w obecności Matki Bożej w Medziugorju.

Maryja jako matka nie poddaje się i nie odstępuje od nas pomimo naszych sprzeciwów. Wie, że nie wszyscy uwierzą, nie wszyscy przyjmą Jej orędzia i Bożą miłość, która się nam objawia poprzez Jej obecność. Pomimo tego mówi, objawia się, wzywa i kocha swe dzieci. Bowiem być może do nas skierowane są słowa Boga wypowiedziane poprzez proroka Izajasza: „Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (Iz 6, 9)

Słowa Matki Bożej są pełne nadziei i radości. Ona wie, że człowiek nie może przyjąć i wypełnić tego do czego wzywa go Bóg. Matka chce abyśmy doświadczyli, że Bóg jest najbardziej solidną podstawą naszego istnienia. W słowach Matki Bożej odkrywamy, że Bóg nas akceptuje takimi jakimi jesteśmy. Wszyscy wiemy, że życie nie zawsze układa się łatwo. Jest wiele bezdroży, które doprowadziły nas do obecnego miejsca w życiu. Lecz Bóg nas akceptuje takimi jakimi jesteśmy. Bóg Ciebie i mnie zna po imieniu: „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16). Bóg nie może spojrzeć na Swoją dłoń, by nie zobaczyć twego i mego imienia. Miłość Boża pokazywała się nam w ciągu minionych dwudziestu sześciu lat objawień Matki Bożej. Otwórzmy się na łaskę Bożą poprzez obecność Matki Bożej w Medziugorju.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 czerwca 2007 r.

Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]