Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2007r.

Drogie dzieci! Z serca pragnę wam podziękować za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Chcę was zachęcić byście z otwartym sercem nadal żyli postem. Dziatki, poprzez post i wyrzeczenia będziecie mocni w wierze. Poprzez codzienną modlitwę w Bogu znajdziecie prawdziwy pokój. Ja jestem z wami i nie jestem strudzona. Wszystkich was pragnę poprowadzić ze sobą do raju, dlatego codziennie decydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia

18. marzec 2007 (Roczne)
25. kwiecień 2007 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou