Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2006r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2006r.

Kiedy się modlicie jesteście blisko Boga


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2006r.

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziatki, gdy się modlicie jesteście blisko Boga, a On daje wam pragnienie wieczności. To jest czas, kiedy możecie mówić więcej o Bogu i więcej czynić dla Boga. Dziatki, dlatego się nie opierajcie, ale pozwólcie by Bóg was zmieniał i wszedł do waszego życia. Nie zapominajcie, że podążacie drogą ku wieczności. Dlatego dziatki pozwólcie, by Bóg was prowadził tak jak pasterz swe stado. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Maryja Panna w ostatnim orędziu tak jak i wielu poprzednich orędziach powtarza, wzywając nas trzykrotnie: „módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Mówi to pragnąc, by nas ostrzec i by podkreślić jak ważna w naszym życiu duchowym jest modlitwa. Nie chodzi o pobożne ćwiczenia czy o prawo, które ktoś zapisał. Nie jest to wezwanie do wypełnienia jakiegoś zapomnianego zwyczaju. Modlitwa nie jest formą treningu duchowego. Modlitwa to życie. Tak jak naszemu organizmowi potrzebne jest powietrze, pożywienie i inne czynniki, aby mógł funkcjonować tak samo jest z modlitwą w odniesieniu do duszy. Dobrze wiemy, że jeśli zaniedbamy ciało, nie mając wystarczającej dyscypliny w przyjmowaniu pożywienia, to łatwo się ono rozchoruje. Tak samo jeśli zaniedbamy modlitwę to duchowe bakterie i wirusy atakują naszą duszę. Wtedy człowiek staje się bardzo łatwym łupem rozmaitych grzechów. Staje się siedliskiem zła, nienawiści, złości, złych nawyków, przekleństw, grubiańskich słów, egoizmu, lenistwa i wszelkiego innego zła.

Ponieważ Maryja jest matką pragnie nam powiedzieć, że nie ma innej drogi prowadzącej do Boga jak tylko modlitwa. „Dziatki, gdy się modlicie jesteście blisko Boga” – mówi nam Maryja. Podczas modlitwy w naszej duszy słyszymy echo wieczności. Zgodnie z tym co uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego: „[Ponieważ] zalążek wieczności, który w sobie nosi, nie może być sprowadzany do samej tylko materii" - jego dusza może mieć początek tylko w Bogu.” (KKC 33).

Tylko w czasie modlitwy, do której niestrudzenie wzywa nas Matka Boża możemy odczuć i przeżyć głębokie pragnienie ukryte w naszych sercach. Tylko w czasie modlitwy możemy doświadczyć prawdziwości słów św. Pawła: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 20)

Wieczność nie zaczyna się z chwilą śmierci. Jesteśmy zanurzeni w wieczności. Ona już się zaczęła. Warto się na nią zdecydować i walczyć o nią każdego dnia. Być posłusznym Duchowi Świętemu oznacza odnaleźć wieczność w czasie. Doświadczenie, które mamy na temat rzeczywistości, przed modlitwą, jest przede wszystkim doświadczeniem ograniczenia i realności. Doświadczamy jak wszystko przemija i idzie swoją drogą. Ale po modlitwie widzimy jak wszystko staje się inne, nowe i wieczne. Stajemy się wtedy wypełnieni przez wieczność i odkrywamy wymiar wieczności we wszystkim. Tak jak pisze św. Jan od Krzyża: „Panie Boże wszystko może się zmienić, byśmy tylko mogli mieć swoje mieszkanie w Tobie”. Kiedy poprzez modlitwę znajdziemy w Bogu swoje mieszkanie, przestajemy żyć w zmianach. Na krawędzi naszego życia dzieją się wydarzenia, ale my nie jesteśmy w nie już wmieszani. Znajdujemy się w innym miejscu, w Bogu, który jest samą stałością.

Kiedykolwiek zdecydowaliśmy się na Boga, stanęliśmy po stronie Boga, a przeciwko grzechowi, złu, ciemności i nienawiści byliśmy już w wieczności. Już tu warto walczyć i tworzyć Królestwo Boże. Matka Maryja wzywa nas, iż trzeba zezwolić Bogu, by nas prowadził, zmieniał i wszedł w nasze życie.

Ze szczerym i pokornym sercem prosimy Maryję, Matkę naszą i Jezusa, która została wywyższona bowiem pozwoliła, aby Bóg czynił swoje dzieła w Niej i poprzez Nią, aby nas pouczała jak wierzyć i jak do końca darować się Bogu i bliźnim i jak w sobie naprawdę przeżyć wieczność, do której jesteśmy stworzeni.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 listopada 2006 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]