Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2005r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.
Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Miłujcie się wzajemnie miłością mojego Syna. Pokój, pokój, pokój.
Matka Boża była radosna i mówiła Ivance o szóstej tajemnicy.
25. czerwiec 2005 (Miesięczne)
25. lipiec 2005 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou