Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Artykuły a Nowośći » 18. Międzynarodowe spotkanie osób prowadzących Medziugorskie centra pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne

18. Międzynarodowe spotkanie osób prowadzących Medziugorskie centra pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Osiemnaste Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 6 do 10 marca 2011 roku. Temat spotkania brzmi:

«…Ja jestem z wami aż po wszystkie dni do kresu doczesności » (Mt 28, 20).

Program

Niedziela, 6. 03. 2011
    14,00    Rejestracja uczestników
    17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
 
Poniedziałek, 7. 03. 2011
     9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
     9,30    Wykład, rozmowa: o. Tomislav Pervan
    Przerwa
    11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
    15,00    Praca w grupach językowych
    17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
    20,30    Spotkanie z proboszczem
 
Wtorek, 8. 03. 2011
    9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
    9,30    Wykład, rozmowa: o. Mate Dragićević
    Przerwa
    11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
    15,00    Modlitwa na Górze Objawień
    17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
    20,30 - Spotkanie z proboszczem

Środa, 9. 03. 2011
Dzień skupienia: o. Danko Perutina
     9,00    Modlitwa, wykłady, rozmowy …
   12,00    Wspólny obiad (post)
   14,00    Modlitwa na Križevacu
   17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
   21,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek, 10. 03. 2011
    9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
    Modlitwa, końcowa Msza św.
   12, 30  Wspólny obiad
 

Wykładowcami tegorocznego spotkania będą:

O. Tomislav Pervan urodził się 8 listopada 1946 roku w Čitluku. Tam też ukończył szkołę podstawową, liceum franciszkańskie zaś i niższe seminarium duchowe w miejscowości Visoko w Bośni. W 1964 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do zakonu. Studiował na wydziale filozoficzno-teologicznym Wyższego Seminarium Duchowego Franciszkaów w Sarajewie i WSDF w Schwazu (Austria). Śluby kapłańskie złożył w Austrii, 21.11.1969 roku. W latach 1970-1972 był katechetą i wychowawcą młodych franciszkanów w miejscowości Humac, następnie odbył studia doktoranckie w Niemczech i Austrii, gdzie doktoryzował się w roku 1976 na uniwersytecie w Grazu. Po powrocie do Humaca (Ljubuški) sprawował funkcje wychowawcy młodych franciszkanów, katechety i duszpasterza, a w latach 1982-1988 był proboszczem w Medziugorju. Od 1988 roku działał w Mostarze, gdzie również odpowiadał za formację i wychowanie młodych franciszkanów. Od roku 1990 był wikariuszem Prowincji, a w latach 1994-2001 pełnił służbę prowincjała franciszkanów hercegowińskich. Od roku 2003 jest duszpasterzem w parafii Medziugorje.  

O. Mate Dragićević
urodził się 23 października 1949 roku w miejscowości Miletina, w parafii Madziugorje. Szkołę podstawową ukończył w miejscowościach Miletina i Jablanica, zaś liceum franciszkańskie i niższe seminarium w Miejscowości Visoko w Bośni. Maturę zdał w roku 1967, kiedy to także wstąpił do zakonu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Wyższym Seminarium Duchowym Franciszkanów w Sarajewie oraz Würzburgu w Niemczech. Święcenia kapłańskie przyjął w Austrii, 29.06.1974 roku. Pełnił służbę wychowawcy studentów WSD w Niemczech oraz wychowawcy nowicjuszy w Humacu. Był Przewodniczącym Rady d/s Duchowości, dwukrotnie sprawował funkcję definitora Prowincji, a w latach 1994-1997 był jej wikariuszem. Pełnił służbę wikariusza i proboszcza w parafiach Hercegowińskiej Prowincji Franciszkanów w kraju i zagranicą, obecnie zaś jest gwardianem w Mostarze.

O. Danko Perutina urodził się w roku 1970 w Sarajewie. W roku 1991, po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, wstąpił do zakonu franciszkanów Hercegowińskiej Prowincji Franciszkanów. Studiował teologię w Zagrzebiu, a święcenia kapłańskie przyjął w Norwal w Kanadzie. W latach 1999-2001 pracował jako wikariusz w parafii i wychowawca pomocniczy uczniów niższego seminarium duchowego w miejscowości Humac, następnie od 2001 do 2002 roku był wikariuszem parafii Medziugorje. Studiował mariologię i doktoryzował się na Papieskim Wydziale Teologicznym Marianum z tematu: „Dziewica Maryja w wychowaniu intelektualnym i duchowym“. Od czerwca 2005 roku jest zastępcą wychowawcy nowicjuszy i przewodnikiem postulantów, a od roku 2007 pracuje jako wikariusz w parafii Medziugorje.

Osiemnaste Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne odbędzie się w nowej sali spotkań w Medziugorju, w dniach od 6 do 10 marca 2011 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też prosimy, by swój przyjazd zgłosić jak najwcześniej. Zgłoszenia można dokonać pod numerem faxu 00387 36 651 999 lub drogą mailową na: The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it. . Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich grup językowych. Koszt udziału wynosi 60 EURO od osoby. W cenę wliczone zostały wszystkie koszty organizacyjne (wykładowcy, tłumaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad ostatniego dnia). Po uiszczeniu opłaty na początku spotkania każdy z uczestników otrzyma akredytację, która umożliwia wzięcie udziału w programie spotkania. Zakwaterowanie w Medziugorju uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Ponieważ nie mamy możliwości skontaktowania się z każdym z potencjalnych uczestników, prosimy organizatorów pielgrzymek, przewodników, prowadzących Centra Pokoju oraz grupy modlitewne i charytatywne o zawiadomienie wszystkich zainteresowanych udziałem.

Cieszymy się, że będziemy mogli się z Wami spotkać!
 

     

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]