Taal 

Boodschap, 25 mei 1999

Lieve kinderen, je zoekt de vrede en je bidt op verschillende manieren, maar je hebt God je hart nog niet gegeven, zodat Hij het kan vullen met zijn Liefde. Daarom ben ik bij ieder van jullie om je te onderrichten en om je dichter te brengen bij Gods Liefde. Als je God boven alles bemint, zal het gemakkelijk zijn om te bidden en je hart voor Hem te openen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 april 1999 (Maandelijks)
25 juni 1999 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen