Taal 

Boodschap, 19 juni 1986

In deze dagen heeft de Heer mij toegestaan om nog meer voor jullie ten beste te spreken. Ik nodig jullie dus opnieuw uit om te bidden. Bid zonder ophouden. Dan zal Ik jullie de vreugde kunnen geven die de Heer mij geeft. Lieve kinderen, moge je lijden door zijn genaden in vreugde veranderd worden. Ik ben je Moeder en wil je helpen.
12 juni 1986 (Wekelijks)
26 juni 1986 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen