Taal 

Boodschap, 4 juli 1985

Ik dank jullie voor ieder offer dat jullie hebben gebracht. En nu nodig Ik jullie uit al je offers met liefde op te dragen. Jullie die ontredderd zijn, help de pelgrims met vertrouwen en naarmate jullie vertrouwen zal de Heer zijn genade schenken.
28 juni 1985 (Wekelijks)
11 juli 1985 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen