Taal 

Boodschap, 25 december 2017

Lieve kinderen! Vandaag breng ik jullie mijn Zoon Jezus opdat Hij jullie Zijn vrede en Zijn zegen geeft. Ik nodig jullie allen uit, kleine kinderen, om te leven en te getuigen van de genaden en de gaven die jullie hebben ontvangen. Wees niet bang! Bid opdat de Heilige Geest je de kracht geeft om blije getuigen en mensen van vrede en hoop te zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
25 december 2017 (Jaarlijks)
2 januari 2018 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen