Taal 

Boodschap, 25 juli 2010

Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op om mij met vreugde te volgen. Ik wens jullie allen naar mijn Zoon en jullie Verlosser leiden. Jullie zijn je er niet van bewust dat jullie zonder Hem geen vreugde en vrede hebben, noch toekomst noch eeuwig leven. Daarom, mijn lieve kinderen, doe uw voordeel met deze tijd van blijmoedig gebed en overgave. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
2 juli 2010 (Speciaal)
2 augustus 2010 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen