Taal 

Boodschap, 25 februari 2009

Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete roep ik jullie opnieuw op: ga je zonden belijden, opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, mijn lieve kinderen, stel je open voor God en zijn plan voor ieder van jullie. Dank om jullie beantwoording aan mijn oproep.
2 februari 2009 (Speciaal)
2 maart 2009 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen