Taal 

Boodschap, 25 mei 2007

Lieve kinderen, bid met mij tot de heilige Geest opdat Hij jullie zou leiden in het zoeken naar de wil van God op de weg van de heiligheid. En jullie, die ver van het gebed zijn, bekeer jullie, en zoek in de stilte van jullie hart het heil van jullie ziel en voed deze met het gebed. Ik zegen jullie allen persoonlijk met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor gegeven hebt.
25 april 2007 (Maandelijks)
25 juni 2007 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen