Taal 

Boodschap, 25 april 2007

Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie opnieuw op tot bekering. Deze tijd, dat ik bij jullie ben, is een tijd van genade. Maak er goed gebruik van. Zeg: 'Dit is de tijd voor mijn ziel'. Ik ben met jullie en bemin jullie met een onuitsprekelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor gegeven hebt.
25 maart 2007 (Maandelijks)
25 mei 2007 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen