Taal 

Boodschap, 25 september 2006

Lieve kinderen, Ook vandaag ben ik bij jullie en roep jullie op tot volledige bekering. Lieve kinderen, kies voor God, en jullie zullen zijn vrede vinden waar jullie hart naar verlangt. Inspireer jullie aan het leven van de heiligen, en mogen ze een voorbeeld zijn voor ieder van jullie. Ik blijf jullie helpen zolang de Almachtige me dit toelaat. Dank dat je aan mijn oproep gehoor gegeven hebt.
25 augustus 2006 (Maandelijks)
25 oktober 2006 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen