Taal 

Boodschap, 25 april 2006

Lieve kinderen, Ook vandaag nodig ik jullie uit meer vertrouwen te hebben in mij en in mijn Zoon. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft Hij overwonnen en roept Hij jullie op om, langs mij, deel te krijgen aan zijn vreugde. Jullie zien God niet, kinderen, maar als jullie bidden, zullen jullie zijn nabijheid voelen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. Dank dat je aan mijn oproep gehoor gegeven hebt.
25 maart 2006 (Maandelijks)
25 mei 2006 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen